فراز آوران آسمان – هلی پد – ساخت هلی پد

مشاوره و اجرا در زمینه ساخت پد های هلکوپتر – طراحی هلی پد – اجاره هلکوپتر – خرید هلکوپتر در سراسر کشور

هلی پد اضطراری هتل ایران مال

هلی پد اضطراری هتل ایران مال

هتل بزرگ ایران مال یکی از مرتفع ترین ساختمان های منطقه ۲۲ تهران محسوب می شود و برای آن یک هلی پد اضطراری با قطر ۱۸ متر و از نوع سازه فضایی در نظر گرفته شده است در حال حاضر اسکلت فلزی آن تکمیل شده است. این هلی پد نیز تماما توسط شرکت فرازآوران آسمان در حال ساخت است.