فراز آوران آسمان – هلی پد – ساخت هلی پد

مشاوره و اجرا در زمینه ساخت پد های هلکوپتر – طراحی هلی پد – اجاره هلکوپتر – خرید هلکوپتر در سراسر کشور

اجاره هلی کوپتر

مشاوره اجاره هلیکوپتر

اجاره هلیکوپتر :   تهیه و اگذاری هلیکوپترهای خدماتی اجرای خدمات آمبولانس هوایی (هواپیما – هلیکوپتر) طراحی و اجرای عملیات حمل بار با هلی کوپتر …