فراز آوران آسمان – هلی پد – ساخت هلی پد

مشاوره، طراحی و ساخت پد های هلکوپتر – طراحی هلی پد – اجاره هلکوپتر – خرید هلکوپتر در سراسر کشور

افتخارات

نامة تقدیر شورای اسلامی شهر تهران از فعالیتهای شرکت فرازآوران آسمان در مورد ساخت هلی پدهای استاندارد در تهران