شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

بادنما

بادنما

تهیه و نصب بادنماهای مورد تائید سازمان هواپیمایی کشوری

تعریف :

بادنما وسیله ایست جهت نمایش واضح جهت و سرعت باد .

هر هلی پد  میبایستی مجهز به حداقل یک بادنما باشد . محل قرارگرفتن این بادنما میبایستی به شکلی باشد تا در معرض حداقل اغتشاشات باد ناشی از ساختمانها و موانع اطراف باشد .

جنس کیسه بادنما میبایستی از پارچه ای سبک و مقاوم باشد تا جریان باد در آن بتواند براحتی آن را به احتزاز درآورد .

بادنما باید بتواند بادهایی با سرعت حداقل۵/۳ کیلومتر بر ساعت را نشان داده و در سرعت باد حدود ۲۴ کیلومتر بر ساعت کاملا بصورت اهتزاز کامل در بیاید .

اجزاء بادنما :

  • اسکلت بندی بادنما (فریم)
  • بلبرینگ
  • میله
  • کیسه بادنما و پارچه آن
  • چراغ