فراز آوران آسمان – هلی پد – ساخت هلی پد

مشاوره و اجرا در زمینه ساخت پد های هلکوپتر – طراحی هلی پد – اجاره هلکوپتر – خرید هلکوپتر در سراسر کشور

تبلیغ برند بازلی بر روی هلیپد ۱۸ متری ایران مال

تبلیغ برند بازلی بر روی هلیپد ۱۸ متری ایران مال

در این تبلیغ فرود هلیکوپتر بر روی هلیپد به صورت کامپیوتری اضافه شده است و واقعی نیست.

این هلیپد تماما توسط شرکت فرازآوران آسمان طراحی ساخته شده است.