شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

تور ایمنی هلی پد

تور ایمنی هلی پد

تور ایمنی همانطور که از اسم آن پیداست جهت ایجاد امنیت در برابر نیروی باد حاصل از گردش ملخ بالگرد که موجب هل دادن و پرتاب افراد و اشیاء به خارج از پد میگردد و همچنین به عنوان محافظ تردد در اطراف هلی پد ها تعبیه میشود. که  این توری از لحاظ مباحث ایمنی ایراتا ، HSE ، محاسبات تحمل،  همچنین از نظر هوانوردی  دارای قوانین میباشد. و میتواند متریال مختلفی را شامل شود.