شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

درباره ما

شهرداری تهران در سال ۸۵ بخشنامه ای را در جهت الزام برج سازان به احداث پد هلیکوپتر نجات برای ساختمان های بالای ۱۶ طبقه صادر نموده (۱) که در این سال ها اجرای آن نیز به جد از طرف شهرداری دنبال گردیده است .

اما متاسفانه آن چیزی که در این سال ها ، موفقیت اجرای این بخشنامه را هدف قرار داده است ، عدم ارائه استانداردهای صحیح تخصصی احداث ، به سازندگان و نیز نبود مشاورین متخصص ناظر بر احداث استاندارد این پدها ، بوده است . نظامی بودن مرجع استعلام شهرداری برای دستورالعمل فوق الذکر در سال ۸۵ و مغایرت مواردی که از طرف این شرکت به شهرداری اعلام شد (که متاسفانه همان هم دقیقاً در دستورالعمل فوق آورده شد) ، با استانداردها و نیز دستورالعملهای سازمان هواپیمایی کشوری که تنها مرجع قابل استناد در امور هواپیمایی غیرنظامی در کشور میباشد ، باعث گردیده تا بسیاری از پدهای ساخته شده در تهران از استانداردهای هوایی خارج و حتی بخشی از آن ها غیر قابل استفاده برای نشستن هلیکوپترها باشند که به این ترتیب هدف اصلی آنها که کمک به تخلیه و نجات ساکنان این ساختمانها در زمان حریق و یا زلزله می باشد ، محقق نمیگردد . به عنوان مثال ابعاد مورد اشاره در این بخشنامه ، کوچکتر از ابعاد هلیکوپترهای فعلی امداد و نجات میباشد و لذا این هلیکوپترها قادر به نشستن در پدهای با این ابعاد نیستند و بر همین مبنا سازمان هواپیمایی کشوری نیز مجوز بهره برداری و فرود هلیکوپتر برروی این پدها را صادر نخواهد کرد .

بیشترین خطر در این زمینه مربوط به مواقعی است که طبقات سیزدهم به بالا در ساختمانهای بلند مرتبه (که حد نهایی توان امداد رسانی تجهیزات سازمان آتش نشانی میباشد) دچار حریق شده و لزوم تخلیه ساکنان بی دفاع این ساختمانها ، از طریق هوایی و استفاده از این پدها پیش می‌آید . در این زمان در صورتی که ابعاد و توان تحمل سازه پد و نیز تجهیزات عملیاتی پد مانند بادنما ، چراغ و یا سیستم اطفاء حریق این پدها و یا حتی موانع اطراف پد مانند صاعقه گیرها ، از استاندارد لازم ، مطابق دستورالعملهای سازمان هواپیمایی کشوری ، برخوردار نباشد ، عملیات تخلیه یا ممکن نبوده و یا میتواند موجب سانحه برای بالگرد امدادی شود . بنابراین در صورت بروز حریق در این طبقات و با توجه به غیر قابل استفاده بودن پدهای فوق الذکر که منجر به عدم امکان فرود هلیکوپتر بر روی آنها میشود ، هیچ راه امدادرسانی و تخلیه ساکنین در آنها وجود ندارد و این یعنی بروز یک فاجعه انسانی .

مثال بارز در امکان بروز فاجعه به شکل فوق در سانحه سقوط هواپیمای سی۱۳۰ در منازل سازمانی ارتش بوجود آمد که حریق ایجاد شده در طبقات پایین ساختمان نزدیک محل سانحه و پیشروی آن به سمت طبقات بالاتر ۴۳ کشته بجای گذاشت بدون اینکه امکان تخلیه این افراد از راه بام فراهم باشد .

در این راستا شورای شهر تهران از سال گذشته که معضل استاندارد نبودن پدهای هلیکوپتری شهر تهران ، هم در شهرداری تهران و هم در شورای شهر تهران مطرح گردیده بود ، تاکنون دو مصوبه در این مورد داشته که آخرین آن به شرح زیر در تاریخ پنج خرداد سال جاری در صحن علنی شورا تصویب گردید :

« شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت ۴ ماه با همکاری سازمان نظام مهندسی تهران از تاریخ ابلاغ این مصوبه ساختمان‌های درحال ساخت و یا احداث‌شده قبلی که واجد شرایط احداث پد هلی‌کوپتر در سطح شهر تهران هستند را شناسایی و دستورات لازم را به اصلاح پد با ابعاد استاندارد مربوط به هلی‌کوپترهای امدادی را با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشور ابلاغ نماید و نسبت به اعمال نظارت بر اجرای صحیح پدهای هلی‌کوپتر از طریق مبادی قانونی اقدام و پس از ابلاغ مصوبه مذبور ظرف مدت ۶ ماه نسبت به ارسال گزارش حسن اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران اقدام نماید.

تبصره: شهرداری تهران مکلف است دستورالعمل اصلاح‌ شده جهت صدور پروانه‌های آتی در ارتباط با موضوع فوق‌الذکر را ابلاغ و رعایت نماید . »

 

پس از ابلاغ این مصوبه ، طی جلساتی با حضور نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری ، شهرداری تهران ، شورای شهر تهران و سایر سازمانها و نهادهای ذیربط ، دستورالعمل اجرایی مصوبه فوق الذکر تهیه و ابلاغ گردید . با تهیه و ابلاغ این دستورالعمل دیگر به هیچ برجی در تهران پایان کار داده نمیشود مگر اینکه سازندگان آن اقدام به اخذ مجوز بهره برداری از سازمان هواپیمایی کشوری برای پد خود بنمایند .

برای اخذ مجوز بهره برداری ، تمام پدهای فوق الاشاره باید منطبق با دستورالعملها و مقررات ایمنی هوایی این سازمان ساخته شده و یا مورد اصلاح در طراحی قرار بگیرند .

طراحی یک پد متشکل از تهیه چند طرح جداگانه اما یکپارچه بوده که از طراحی شکلی و ابعادی پد و نیز طرح بارگذاری آن تا محل بادنما و رنگ آمیزی را در بر میگیرد . همچنین این طراحی شامل تهیه طرح تجهیزات و تاسیسات جانبی پد نیز میگردد . تمامی این طرحها پس از تهیه میبایستی بصورت مستندات مکتوب بر مبنای فرمت تعریف شده ، پس از تائید شرکت مشاور دارای مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری ، به این سازمان ارجاع شده تا پس از تائید نهایی ، سازمان ذکر شده اقدام به صدور مجوز بهره برداری از پد مذکور نماید .

بر طبق دستورالعمل ۴۳۱۴ سازمان هواپیمایی کشوری ، روند ثبت و اخذ تائیدیه بهره برداری پدهای اضطراری از طرف شرکتهای مجاز و دارای مجوز رسمی از سازمان صورت میگیرد . این شرکتها پس از انجام طراحی پدها و تهیه مستندات لازم ، در زمان ساخت پد ناظر بر ساخت آنها بوده و پس از پایان تمام مراحل ساخت ، با نهایی کردن مستندات طرح پد ، مراحل اخذ تائیدیه سازمان هواپیمایی کشوری را طی خواهد نمود .

کلیه برجهایی که هم اکنون درحال طی مراحل اخذ پایان کار هستند در صورت اتمام کار آنها قبل از ابلاغ دستورالعمل استاندارد سازی شهرداری و شورای شهر ، از لحاظ حقوقی مشکلی برای اخذ پایان کار نخواهند داشت اما ساختمانهایی که هنوز در حال ساخت هستند و یا تا اتمام کار نهایی آنها مدت زمانی باقی میباشد ، قطعا مشمول دستورالعمل استانداردسازی خواهند شد و ملزم به طی مراحل فوق الاشاره میباشند.

در راستای بهبود وضعیت فوق الذکر ، شرکت فرازآوران آسمان که یکی از دو شرکت دارای مجوز رسمی مشاوره هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری بوده و تنها شرکتی است که همزمان دارای مجوز احداث ، تجهیز و یا نظارت بر احداث هلی پد  می‌باشد ، از ابتدای تاسیس تاکنون اهتمام زیادی در فراهم نمودن ، تدوین و پیاده‌سازی استانداردهای هوایی ساخت پدهای امداد و نجات بر روی ساختمان های بلند و نیز مراکز امدادی نموده است و در همین ارتباط هم محل مراجعه بسیاری از برج سازان و نیز سازندگان مراکز بیمارستانی و امدادی برای استاندارد نمودن و نیز اخذ مجوز بهره‌برداری پدهای ساخته شده آنان از سازمان های هواپیمایی کشوری بوده است . فعالیتهای شرکت ما در این زمینه تاکنون موجب بازنگری در طراحی و ساخت پدهای تعداد قابل توجهی از پروژه های ساختمانی در تهران و شهرستانها گردیده است .

در حال حاضر نیز این شرکت پس از اتمام و اخذ مجوز بهره برداری پروژه های ساختمانی آفتاب ۲۲ و بیمارستان پارس رشت در چند پروژه ساختمانی مانند آرتمیس ، همشهری ، یاس وزارت بهداشت و نیلوفر در تهران و نیز پروژه هتل پالاس در کیش ، سازنده ، مشاور طراحی و نیز ناظر احداث پدهای در حال ساخت بوده و در حال عقد قرارداد با پروژه های بزرگی مانند:
پروژه های چیتگر ارتش ، مهرآفرین ولنجک ، یاس وزارت بهداشت و آبشار میباشد .

این شرکت همچنین آماده است تا در زمینه ساخت پدهای فلزی و سازه فضایی نیز اقدام نماید . پد هتل پالاس در کیش و پروژه نیلوفر در تهران از جمله پدهای فلزی است که توسط فرازآوران آسمان در حال ساخت میباشد .

[۱] درجهت ایمنی و تسهیل در عملیات نجات و امداد در هنگام اطفای حریق، همچنین نجات جان ساکنان در هنگام سوانح و بلایای طبیعی ، احداث محل فرود بالگرد در بام ساختمانهای بلند مرتبه “شانزده طبقه روی همکف و بالاتر” با شرایط مندرج در نامه پیوست به شماره ۱۰۲-۱۱-۱۱-۶۲۵۰ مورخ ۸۵/۸/۲۴ شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها) به شرح ذیل ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات الزامی می باشد. بدیهی است در طراحی و اجرای ساختمانهای مورد نظر، لحاظ نمودن محل فرود بالگرد در نقشه های معماری ، محاسباتی و دفترچه محاسباتی اجباری است

۱- حداقل ابعاد محل فرود اضطراری (VFR) برای بالگردهای نوع سبک ۱۲*۱۲ متر می‌باشد، که در فاصله ۵/۱ متری از هر طرف این محل باید جان پناه در نظر گرفته شود. (مطابق شکل پیوست

۲- حداقل شانه محل فرود و حریم ایمنی برای هلی‌کوپترهای امداد ۳۶*۳۶ متر می‌باشد که در این فواصل هیچگونه مانعی (اعم از ساختمان ،‌خرپشته ،‌تاسیسات، آنتن تلویزیون و غیره) نباید وجود داشته باشد

۳- محل فرود بالگردهای نوع سبک که برای عملیات امداد استفاده می شوند می بایست براساس وزن این نوع بالگردها (حداقل براساس ۹۰۰۰ کیلوگرم) برای بار استاتیکی طراحی گردد. همچنین حداقل بار دینامیکی که جهت طراحی محل فرود بالگرد باید در نظر گرفته شود، برابر ۱۵۰%‌وزن بالگرد در زمان بلند شدن و یا ۷۵%‌وزن بالگرد مبنای طراحی که در محدوده اثر چرخهای بالگرد وارد می شود

۴- همچنین باید از انتقال ارتعاش ناشی از ضربه هنگام برخورد بالگرد به سازة اصلی ساختمان ، به روش مناسب جلوگیری‌گردد.