شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

ساخت هلی پد

ساخت هلی پد

خدمات ساخت هلی پد :

  •  ساخت هلی پدهای با سازه فضایی
  •  ساخت هلی پدها بتونی
  •  ساخت هلی پدهای سطحی (روی زمین)
  • ساخت و نصب تور ایمنی پیرامونی
  • ساخت و نصب چراغهای هلی پد
  •  انجام رنگ آمیزی استاندارد هلی پدها
  •  تجهیز و نصب سیستم اطفاء حریق هلی پد

شماره تماس برای مشاوره هلی پد : ۳۳۵۱۵۹۴۶ ۰۲۶ / ۰۹۱۲۳۷۵۷۸۰۹

‏‏