شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

طراحی معمارانه هلی پدی در جمهوری چک

طراحی معمارانه هلی پدی در جمهوری چک

در این پست نگاهی خواهیم داشت به طراحی معمارانه هلی پد بر روی ساختمان بیمارستانی در جمهوری چک

این پروژه الحاقی زیبا اثر استودیو طراحی DOMY می باشد و میتوان گفت این هلی پد جالب ترین در نوع خود می باشد.

فرم و شکل این سازه به گونه ای طراحی شده است تا برای خلبانان قابل تشخیص و متمایز از محیط اطراف باشد.

به گفته معمار این پروژه، ایده ساخت آن از گل شکوفه در علفزار ها الهام گرفته شده است.

مشاور طراحی : استودیو معماری DOMY

عکاس : Andrea Thiel Lhotakova

منبع : شبکه معماری ایران ستاوین

https://setavin.com/1244-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D8%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-DOMY-%D8%8C-%DA%86%DA%A9