شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

عکس هایی از هلی پد ها در سراسر دنیا

عکس هایی از هلی پد ها در سراسر دنیا

هلی پد ها سازه هایی برای فرود هلیکوپتر هستند که در سراسر دنیا در مکان های مختلف با کاربری های گوناگون ساخته می شوند.

این سازه ها بر روی زمین اغلب با مصالح سنگین مانند بتن ساخته می شوند و بر روی برج ها با مصالح فلزی ایجاد می شوند.