شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

فرود اولین هلیکوپتر بر روی یک هلی پد مرتفع در ایران

فرود اولین هلیکوپتر بر روی یک هلی پد مرتفع در ایران

برای اولین بار در ایران یکی از هلی پد های ساختمانی مورد آزمایش قرار گرفته و در بهار ۹۷ بالگرد “بل ۴۱۲” هلال احمر بر روی بزرگترین هلی پد فلزی ایران در مجتمع تجاری ایران مال واقع در چیتگر فرود آمد.

این هلی پد از نوع تجاری و با قطر ۲۶ متر است که تقریبا در مرکز بام این مجتمع قرار دارد که فرودی موفقیت آمیز را تجربه کرده است و کاملا آماده شده است تا روزانه فرود بالگرد های متعددی را بر روی سازه مستحکم خود تحمل کند. این بالگرد به مدت ۲ روز بر روی هلی پد قرار داشت.

این هلی پد نیز تماما ساخته شرکت فرازآوران آسمان است و تمام هلی پد های ساخته این شرکت در سطح شهر قادرند وزن بالگردهای سنگینی همچون بل ۴۱۲ را تحمل کنند و فرود های موفقیت آمیز و بدون مشکلی را تجربه کنند.


ویدئو ( فرود اولین هلیکوپتر بر روی یک هلی پد مرتفع در ایران )