شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

مانوور امداد و نجات هوایی

مانوور امداد و نجات هوایی

مانور امداد و نجات هوایی توسط هلیکوپتر بر روی هلی پد بیمارستان پارس رشت.

در این عملیات، یک فروند بالگرد هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، مانور تخلیه بیمار را بر روی هلی پد بیمارستان پارس رشت اجرا کرد.
مشاوره و طراحی این هلی پد بر عهده شرکت فرازآوران آسمان بوده است.