شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

متفاوت ترین هلی پدهای دنیا

متفاوت ترین هلی پدهای دنیا

“هلی پد”  با حرف H مشخص شده و امکان فرود بالگرد را دارد.

 

از فرود در برج ها و لبه پرتگاهی در یک کوه افراشته تا بلندترین ساختمانها همگی به شما حس “کاپیتان” را می دهد.

از نشستن بر فراز یک برج بلند قامت که امکانات لازم فرود را دارد تا مکانهایی در طبیعت که با سنگ دست چین شده محل فرود مشخص شده هلی پدهای بی نظیرند که البته همگی مهارت خلبان را می طلبد. که برای نمایش از این پد ها به ادامه مطلب دقت کنید.

 

متفاوت ترین هلی پدهای دنیا

هلی پد در کشتی

 

هلی پد در کشتی

 

هلی پد در کوه

 

هلی پد در کوه

هلی پد در برج

هلی پد در برج

 

هلی پد بر فراز ابرها

 

 


ویدئو ( متفاوت ترین هلی پدهای دنیا )