شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

مشاوره اجاره هلیکوپتر

مشاوره اجاره هلیکوپتر

اجاره هلیکوپتر :

 

  • تهیه و اگذاری هلیکوپترهای خدماتی
  • اجرای خدمات آمبولانس هوایی (هواپیما – هلیکوپتر)
  • طراحی و اجرای عملیات حمل بار با هلی کوپتر
  • طراحی و اجرای عکسبرداری هوایی
  • اجرای تورهای هوایی سیاحتی

شماره تماس برای مشاوره هلی پد : ۳۳۵۱۵۹۴۶ ۰۲۶ / ۰۹۱۲۳۷۵۷۸۰۹