شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

مشاوره و طراحی هلی پد

مشاوره و طراحی هلی پد

ارائه خدمات مشاوره ، طراحی و نظارت بر ساخت هلی پد های اضطراری ، تجاری و بیمارستانی شامل خدمات زیر :

جمع آوری و تکمیل مدارک و فرمهای مورد نیاز طراحی :

 • ‏بررسی مستندات سازه (تحمل بار استاتیکی و دینامیکی) طبق محاسبات مهندس ‏سازه کارفرما و ارائة کامنت های اصلاحی و بررسی طرحهای اصلاحی
 • بررسی مشخصات فنی سطح پد ، نوع پوشش و شیب سطح در محل مذکور متناسب با بالگرد طرح و طراحی اولیه پد
 • بررسی سطوح بیخطری پرواز و عدم وجود مستحدثات ‏
 • بررسی مسیرهای دسترسی به پد و خروج اضطراری
 • ارائه مشخصات تخلیه آب باران پد ‏
 • ارائه مشخصات حفاظ ایمنی (‏Safety net‏) و امنیتی پیرامونی‏
 • ارائه مشخصات سامانه اطفاء حریق
 • ارائه مشخصات سامانه روشنایی (چراغهای پیرامونی ، روشن کننده سطح هلی پدها ‏و چراغهای هشدار دهنده موانع) ‏
 • ارائه مشخصات سامانه اندازه گیری باد (آنالوگ) و تعیین محل نصب ‏
 • بررسی مشخصات و طرح سامانه صاعقه گیرهای پروژه و تعیین میزان مانع بودن ‏آنها
 • ارائه مشخصات رنگ آمیزی پدها

 

موراد لازم برای طراحی هلی پد می باشد .

شماره تماس برای مشاوره هلی پد : ۳۳۵۱۵۹۴۶ ۰۲۶ / ۰۹۱۲۳۷۵۷۸۰۹

‏‏