شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

هلی پد اضطراری برج مسکونی مهرآفرین

هلی پد اضطراری برج مسکونی مهرآفرین

این هلی پد که بر روی برج مسکونی مهرآفرین در ولنجک تهران در حال اجراست، از نوع بتنی می باشد و نکته جالب توجه آن است که این هلی پد دارای دو کاربری می باشد و می تواند به عنوان یک زمین تنیس نیز برای ساکنین این ساختمان قابل استفاده باشد.