فراز آوران آسمان – هلی پد – ساخت هلی پد

مشاوره، طراحی و ساخت پد های هلکوپتر – طراحی هلی پد – اجاره هلکوپتر – خرید هلکوپتر در سراسر کشور

هلی پد اضطراری ۱۸ متری ایران مال

هلی پد اضطراری ۱۸ متری ایران مال

هلی پد اضطراری مجتمع تجاری ایران مال واقع در چیتگر یکی از ۳ هلی پد اجرا شده در این مجتمع است که در قسمت جنوبی بام قرار دارد.

این هلی پد توسط سازه مستحکم فلزی و از نوع سازه فضایی و عرشه فلزی ایجاد شده است و همین فلزی بودن سازه این هلی پد باعث شده که وزن بسیار کمی را طبقات زیرین هلی پد تحمل کنند .

این هلی پد مستقیما توسط شرکت فرازآوران آسمان طراحی و ساخته شده است .