شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

هلی پد اضطراری ۱۸ متری ایران مال

هلی پد اضطراری ۱۸ متری ایران مال

هلی پد اضطراری مجتمع تجاری ایران مال واقع در چیتگر یکی از ۳ هلی پد اجرا شده در این مجتمع است که در قسمت جنوبی بام قرار دارد.

این هلی پد توسط سازه مستحکم فلزی و از نوع سازه فضایی و عرشه فلزی ایجاد شده است و همین فلزی بودن سازه این هلی پد باعث شده که وزن بسیار کمی را طبقات زیرین هلی پد تحمل کنند .

این هلی پد مستقیما توسط شرکت فرازآوران آسمان طراحی و ساخته شده است .