شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

هلی پد برج مسکونی فرزانگان

هلی پد برج مسکونی فرزانگان

هلی پد برج مسکونی فرزانگان، سازه ی بتنی داشته و از نوع هلی پدهای اضطراری با قطر ۱۸ متر است.

برج مسکونی فرزانگان که در ۲۶ طبقه ساخته شده است، یکی از بلندترین برج های منطقه کوهک می باشد.