فراز آوران آسمان – هلی پد – ساخت هلی پد

مشاوره، طراحی و ساخت پد های هلکوپتر – طراحی هلی پد – اجاره هلکوپتر – خرید هلکوپتر در سراسر کشور

هلی پد بیمارستان پارس رشت

هلی پد بیمارستان پارس رشت

پد بیمارستان پارس رشت یک پد امداد و نجات بوده که توسط فرازآوران آسمان طراحی و با نظارت این شرکت توسط پیمانکار اصلی ساخته شد . این پد تنها پد بیمارستانی در کشور می باشد که توانسته تائیدیه سازمان هواپیمایی کشوری را اخذ نموده و با تست فرود هلیکوپتر عملا وارد مدار عملیاتی گردد .

 

نامه تائیدیه استاندارد هواپیمایی کشوری برای هلی پد بیمارستان پارس رشت

 

—-۰۰۰-