شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

هلی پد ساختمان مرکزی بانک آینده

هلی پد ساختمان مرکزی بانک آینده

هلی پد ساختمان مرکزی بانک آینده، از نوع اضطراری با سازه ای بتنی و قطر ۱۸ متر است. مشاوره و ساخت و تکمیل هلی پد این پروژه بر عهده شرکت فرازآوران آسمان است.

برج شیشه ای ۱۴۰ متری ساختمان مرکزی بانک آینده، یکی از بلندترین و لوکس ترین برج های ایران است. این برج در حاشیه بزرگراه مدرس، در ورودی الهیه قرار گرفته است.