شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

هلی پد ۲۶ متری تجاری ایران مال

هلی پد ۲۶ متری تجاری ایران مال

هلی پد پروژه مجتمع تجاری ایران مال واقع در چیتگر یک پد تجاری و از نوع سازه فضایی با عرشه فلزی میباشد که مستقیما توسط شرکت فرازآوران آسمان طراحی و ساخت آن به پایان رسیده است. این پد بزرگترین هلی پد فلزی حال حاضر در ایران است.


ویدئو ( هلی پد ۲۶ متری تجاری ایران مال )