شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

پروژه ایران مال

پروژه ایران مال

مجتمع تجاری بزرگ ایران مال که بزرگ ترین مجتمع تجاری خاورمیانه محسوب می‌شود در حال حاضر دارای دو هلی پد آماده به کار است. در قسمت بالایی تصویر هلی پد تجاری ۲۶ متری (بزرگترین هلی پد فلزی ایران) و در قسمت پایین تصویر هلی پد اضطراری ۱۸ متری قرار دارد. این هلی پد ها مستقیما توسط شرکت فرازآوران آسمان طراحی و ساخته شده است. در این مجتمع هلی پد دیگری نیز برای ساختمان هتل ایران مال در حال ساخت است و تعداد هلی پد های این مجمتع را به عدد ۳ می رساند.