شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

هلی پد برج های مسکونی رادین

هلی پد برج های مسکونی رادین

برج‌های رادین در محله کوهک منطقه ۲۲ تهران قرار دارد.

هر برج دارای ۲۵ طبقه و یک هلی پد اضطراری ۱۸ متری با سازه‌ی بتنی است که در حال تکمیل می باشد.