فراز آوران آسمان – هلی پد – ساخت هلی پد

مشاوره و اجرا در زمینه ساخت پد های هلکوپتر – طراحی هلی پد – اجاره هلکوپتر – خرید هلکوپتر در سراسر کشور

پروژه مسکونی فرزانگان

پروژه مسکونی فرزانگان

پروژه مسکونی فرزانگان که در ۲۶ طبقه ساخته شده است، یکی از بلندترین برج های منطقه کوهک می باشد.
هلی پد این برج از نوع اضطراری ۱۸ متری بوده که با سازه ی بتنی ایجاد شده است و در حال حاضر در مرحله رنگ آمیزی قرار دارد.