شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

بزرگترین هلی پد ایران

فرود اولین هلیکوپتر بر روی یک هلی پد مرتفع در ایران

برای اولین بار در ایران یکی از هلی پد های ساختمانی مورد آزمایش قرار گرفته و در بهار ۹۷ بالگرد “بل ۴۱۲” هلال احمر بر …