شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

بزرگترین هلی پد مرتفع ایران

هلی پد ۲۶ متری تجاری ایران مال

هلی پد پروژه مجتمع تجاری ایران مال واقع در چیتگر یک پد تجاری و از نوع سازه فضایی با عرشه فلزی میباشد که مستقیما توسط شرکت …