شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

بیمارستان پارس رشت

مانوور امداد و نجات هوایی

مانور امداد و نجات هوایی توسط هلیکوپتر بر روی هلی پد بیمارستان پارس رشت. در این عملیات، یک فروند بالگرد هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، …