شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

سازه هلی پد

عکس هایی از هلی پد ها در سراسر دنیا

هلی پد ها سازه هایی برای فرود هلیکوپتر هستند که در سراسر دنیا در مکان های مختلف با کاربری های گوناگون ساخته می شوند. این …