شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

هلیکوپتر بل 412

فرود اولین هلیکوپتر بر روی یک هلی پد مرتفع در ایران

برای اولین بار در ایران یکی از هلی پد های ساختمانی مورد آزمایش قرار گرفته و در بهار ۹۷ بالگرد “بل ۴۱۲” هلال احمر بر …