شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

هلی پد مسکونی

هلی پد برج های مسکونی رادین

برج‌های رادین در محله کوهک منطقه ۲۲ تهران قرار دارد. هر برج دارای ۲۵ طبقه و یک هلی پد اضطراری ۱۸ متری با سازه‌ی بتنی …