شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

هلی پد های جهان

عکس هایی از هلی پد ها در سراسر دنیا

هلی پد ها سازه هایی برای فرود هلیکوپتر هستند که در سراسر دنیا در مکان های مختلف با کاربری های گوناگون ساخته می شوند. این …