شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

هلی پد هتل ایران مال

هلی پد هتل ایران مال

هلی پد هتل ایران مال با قطر ۱۸ متر و با ساختار سازه فضایی طراحی و اجرا شده است. هتل بزرگ ایران مال یکی از …