شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

پد بالگرد

هلی پد برج مسکونی فرزانگان

هلی پد برج مسکونی فرزانگان، سازه ی بتنی داشته و از نوع هلی پدهای اضطراری با قطر ۱۸ متر است. برج مسکونی فرزانگان که در …