فراز آوران آسمان – هلی پد – ساخت هلی پد

مشاوره، طراحی و ساخت پد های هلکوپتر – طراحی هلی پد – اجاره هلکوپتر – خرید هلکوپتر در سراسر کشور

گرمایش هلی پد

گرمایش از کف

با توجه به استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری، جهت جلوگیری از بروز یخ زدگی، لغزندگی و جمع شدن آب در سطح هلی پد سیستم اتومات گرمایش …