شرکت فرازآوران آسمان

مشاوره، طراحی و ساخت هلیپد

heliport

هلی پورت تجاری پروژه اداری تجاری لکسون

هلی پورت تجاری پروژه اداری تجاری لکسون، یک هلی پورت خاص و بزرگ، با قطر ۲۶ متر، و سازه ای بتنی است. این هلی پورت …